תשלום חשבוניות

כניסה לשירות התשלומים

X

מספר ת.ז. / ח.פ.

מספר זיהוי כפי שמופיע בצידה השמאלי העליון של החשבונית

X

6 ספרות אחרונות של חשבונית

שש הספרות האחרונות (המסומנות בקו) של מספר החשבונית המופיע בצידה הימני העליון של החשבונית

אין לי את מס' החשבונית
אחת החשבוניות שברשותך
כניסה
מערכת זו מאובטחת ומבוקרת באופן שוטף לפי סטנדרטים קפדניים הנהוגים ברשת האינטרנט וכוללת הצפנת SSL