כניסה לשירות התשלומים

X

מספר ת.ז. / ח.פ.

מספר זיהוי כפי שמופיע בצידה השמאלי העליון של החשבונית

X

מזהה של אחד החשבונות עבורם הנך המשלם:

  • מספר רכב

  • מספר כרטיס אשראי במנוי

  • מספר חשבון הוראת קבע בנקאית במנוי

חזרה לזיהוי לפי מספר חשבונית
X

מספר לוחית רישוי

מספר לוחית רישוי של רכב עבורו הנך המשלם

  כניסה
מערכת זו מאובטחת ומבוקרת באופן שוטף לפי סטנדרטים קפדניים הנהוגים ברשת האינטרנט וכוללת הצפנת SSL